Visie

Het duurzaamheidsdenken van het begin van deze 21e eeuw is een begin van een ommekeer van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een uiteindelijk volledige biobased economy die kan voldoen aan onze basisbehoeften met wat er voorhanden is, zonder dat natuurlijke hulpbronnen worden uitgeput. pyramide

Anno nu heeft dit geleid tot het ontstaan van een ‘groene economy’ waarbij grootschalige productiesubsidies beschikbaar worden gesteld voor met name de opwekking van duurzame energie (zon, wind en biomassa). Het is echter niet logisch te verwachten dat mensen of bedrijven langdurig meer gaan betalen zonder dat ze daarvoor een vergelijkbare of betere kwaliteit voor terugkrijgen alleen omwille van de duurzaamheid. De komende decennia zullen innovatieve bedrijven zoals ChainCraft innovatie

 

doorontwikkelen op basis van natuurlijke systemen zonder dat hiervoor op langdurige productiesubsidies noodzakelijk zijn. Dus in plaats van ons alleen te verlaten op de traditionele chemiesector die als grondstofleverancier in bijna al onze producten aanwezig is, moeten we op industriële schaal (de functies van) ecosystemen nabootsen. De output van het ene proces wordt gebruikt als input voor het andere proces, om vandaar uit te komen tot een biobased manier van produceren.

De verduurzaming van de chemie moet worden gezocht in het omzetten van biomassa (materiaal dat van biologische of organische oorsprong is) in chemische bouwstenen zodat de industrie dit kan toepassen als nieuwe generatie bio-chemicaliën.

ChainCraft wil zoveel mogelijk fossiele grondstoffen vervangen door gebruik te maken van deze biobased grondstoffen die ontstaan in bijvoorbeeld de agro-, food- en feedsector. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen draagt het gebruik van biomassa in principe niet bij aan de mondiale uitstoot van CO2 (afgezien van energie-input bij teelt, transport- en verwerkingsprocessen). De winning van biomassa mag echter niet ten koste gaan van voedselproductie. Biomassa moet daarom alleen voor materialen en chemicaliën worden gebruikt als dit niet nadelig is voor de productie van voedsel. ChainCraft streeft naar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van reststoffen na. In termen van duurzaamheid en waarde van het hergebruik kunnen deze toepassingen worden gerangschikt.