Markt & partners

ChainCraft’s technologie past in de bestaande infrastructuur van organisch afvalverwerkers of de agri-foodindustrie.

De eindproducten, te weten capronzuur (C6), boterzuur (C4), valeriaanzuur (C5), heptaanzuur (C7) en caprylzuur (C8), worden geproduceerd voor marktsegmenten binnen de chemie, food- en feed industrie. Wij ontwikkelen verschillende afzetgebieden voor vetzuren en vetzuurderivaten in nauwe samenwerking met toonaangevende en leidende bedrijven binnen de chemie, food- en feed industrie. Bepalende factoren voor onze producten zijn de prijs, duurzaamheid en productkwaliteit ten opzichte van op olie of palmolie gebaseerde alternatieven. Alleen als deze factoren gunstig uitvallen voor de biobased chemicals kunnen deze producten de op olie gebaseerd producten vervangen.

De biobased middellange vetzuren kunnen worden gebruikt en de industrie als bouwstenen voor:

  • feed & food toepassingen
  • geur & smaakstoffen
  • polymeren
  • weekmakers
  • verf en coatings
  • smeermiddelen

 

Ontwikkeling van nieuwe technologische concepten vereisen een multidisciplinaire aanpak. Het vereist de kennis van verschillende partijen. Het partneren met partijen vanuit de gehele waardeketen zal leiden tot versnelde ontwikkeling en marktintroductie.

Organisch reststromen, agro foodindustrie en chemie
De ontwikkeling van een full scale productieplant via lab-, pilot- en demofase kan alleen in samenwerking met feed stock eigenaren en verwerkers. Dergelijke partnerships leiden tot optimaal gebruik van feedstock als grondstof voor biobased building blocks en het naadloos inpassen van nieuwe technologie in bestaande ketens en productieprocessen.

ChainCraft is voortdurend op zoek naar partijen die in gezamenlijkheid middels open innovatie fermentatietechnologie willen ontwikkelen.